restaurator
restauraties
procedures
kunsthandel
aankoop
contact
contact
houtsnede
tietl matteo
‘Een antiek object “draagt” een periode in zich, heeft geschiedenis, vertelt een verhaal. Dit vasthouden, conserveren en het in verband daarmee verdiepen in de historie van het object, dat boeit. Daarbij raak je nooit uitgeleerd.’
Matteo Visser (1973) volgde de meubelvakschool in Rotterdam en studeerde in 1994 af. Tijdens deze opleiding heeft hij diverse stages gevolgd, onder andere bij het restauratieatelier van paleis Noordeinde te Den Haag. Na zijn schoolopleiding is hij ruim acht jaar werkzaam geweest bij een gerenommeerd restauratieatelier in Dordrecht. De werkzaamheden hebben zich niet alleen beperkt tot het restaureren en de daarbij gebruikte technieken. Tevens is er kennis opgedaan over de diverse stijlen en de ontwikkeling hiervan. Sinds 2002 is hij gevestigd als zelfstandig restaurator te Dordrecht en volgt hij vakinhoudelijke scholingen en symposia. Het atelier is lid van Restauratoren Nederland, de belangenvereniging voor restauratoren en hun klanten.
RestauratorenNL
ara
breda

 

fb
black